Kernel in FreeBSD bauen

Posted: 9th Dezember 2011 by Thorben Hemmler in FreeBSD

/root/kernels (Vorschlag: hier immer den Kernel ablegen)

/usr/src/sys/i386/conf/GENERIC (hier dann symlink auf /root/kernels)

make buildworld

make buildkernel KERNCONF=TEST123

make installkernel KERNCONF=TEST123

reboot (nicht unbedingt nötig)

mergemaster -p
make installworld
mergemaster
reboot